Mijlpalen

Mijlpalen vanaf 2015

  • Afronding van de bouw en verhuizing naar het eigendomspand van de TAS
  • Het aanwerven van monitoringsvoertuigen die de TAS in staat zullen stellen tot efficientere en betere monitoring op naleving van de wet met betrekking tot spectrum gebruik
  • Uitgifte van de 700 MHZ band
  • Uitgifte van de eerste Internet Service Provider (ISP) vergunningen
  • Het opzetten van een monitoringsmast
  • De ingebruikname van 2 monitoringsvoertuigen ten behoeve van de core werkzaamheden van de TAS