Bekendmaking

23-12-2020

Paramaribo 23 december 2020 

Bekendmaking

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) maakt hierbij bekend dat vanwege de aangepaste maatregelen vanuit de overheid in verband met de uitbraak en verspreiding van het Covid 19 coronavirus in Suriname, zij ook genoodzaakt is om maatregelen te treffen ter bescherming van haar medewerkers en de Surinaamse gemeenschap tegen de gevolgen hiervan.

In dit kader zal het kantoor van de TAS tot nader orde NIET toegankelijk zijn voor het publiek. Voor aanvragen, informatie, verzoeken en alle overige zaken kunt u mailen naar: dsceretariaat@tas.sr of bellen met het nummer: 532523

Volgt u onze berichten voor de bekendmaking wanneer ons kantoor weer normaal toegankelijk zal zijn voor het publiek.

Wij danken u voor het begrip.
Hoogachtend,
De Telecommunicatie Autoriteit Suriname
Namens deze:
De Public relations and Communication Unit