Bekendmaking van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname betreft Starlink

11-10-2023

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname heeft de afgelopen periode kennis genomen dat STARLINK, een satelliet gebaseerde internetconstellatie van SpaceX, operationeel is in Suriname, diensten aanbiedt en zelfs wederverkopers heeft.

De TAS wenst hierbij aan te geven dat zij:

  • geen overeenkomst heeft gesloten met Starlink;
  • geen vergunning heeft uitgegeven aan Starlink voor hun operaties;
  • geen goedkeuring heeft verleend aan Starlink om te opereren in Suriname als aanbieder van internetdiensten.

Met het bovenstaande is duidelijk dat wederverkopers en/ of bedrijven en personen die op welke wijze dan ook diensten aanbieden voor of in naam van Starlink illegaal bezig zijn. Er kunnen hieraan ernstige wettelijke en financiële sancties worden gekoppeld. Ook gebruikers van internetdiensten van Starlink maken zich schuldig aan illegaliteit omdat artikel 55 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen (S.B. 2004 no. 151) aangeeft dat het verboden is om zend- en ontvangstapparatuur te gebruiken zonder een daartoe strekkende vergunning.

De TAS waarschuwt hierbij bedrijven en personen om niet zomaar in zee te gaan met derden hier te lande of in het buitenland, die beweren het recht te hebben bepaalde diensten aan te bieden in Suriname, zonder zich ervan te hebben vergewist dat deze derden daadwerkelijk over de nodige vergunningen en of toestemmingen beschikken. U riskeert hiermee een boete en of inbeslagname van uw apparatuur.

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname

Paramaribo, 11 oktober

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Announcement from the Telecommunication Authority of Suriname regarding Starlink.

The Telecommunication Authority of Suriname has recently become aware that STARLINK, a satellite-based internet constellation operated by SpaceX, is operational in Suriname, offering services and even having resellers.

The TAS would like to make it clear that they:

  • Do not have an agreement with Starlink.
  • Have not issued a license to Starlink for their operations.
  • Have not granted approval to Starlink to operate in Suriname as an internet service provider.

With the above, it is evident that resellers or any individuals and businesses providing services for or on behalf of Starlink in any way are operating illegally. Serious legal and financial sanctions may be imposed for this. Users of Starlink's internet services are also in violation of the law, as Article 55 of the Telecommunications Facilities Act (S.B. 2004 no. 151) states that it is prohibited to use transmitting and receiving equipment without the requisite license.

As a result of this, the TAS warns businesses and individuals not to engage with third parties locally or internationally who claim to have the right to offer certain services in Suriname without ensuring that these third parties indeed possess the necessary licenses and permissions. This could result in fines and equipment seizure.

The Telecommunication Authority of Suriname

Paramaribo, 11th October