Klacht indienen

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) is op basis van haar bevoegdheden opgenomen in de Wet Telecommunicatievoorzieningen (WTv) toezichthouder op de telecommunicatie markt en in dit kader heeft de TAS een klachtenbeleid ontwikkeld waarvan onderstaande klachtenformulier deel uitmaakt.

Op basis van de bevoegdheden van de TAS in de Wtv ziet het klachten beleid van de TAS er als volg uit:

  1. Indien u een klacht heeft, dient u eerst uw beklag te doen bij uw provider.
  2. Indien u, hierna niet tevreden bent over de uitkomst, dan kunt u uw klacht indienen bij de TAS.
  3. Na het ontvangen van uw klacht en alle relevantie onderliggende stukken, zal de TAS beoordelen als de klacht valt binnen de bevoegdheden van de TAS en deze conform afhandelen.

U kunt uw klacht als volgt indienen bij de TAS:
• Vul het klachtenformulier volledig in.
• Voeg kopieën van bewijsstukken over de klacht (bv. kopie van facturen, kwitanties en correspondenties) bij.
• Deponeer het ingevuld klachtenformulier samen met de kopieën van de bewijsstukken bij de TAS aan de Tweede Rijweg #47 hk. Cayottestraat of mail deze samen met scans van de bewijsstukken naar x.agard@tas.sr/ dsecretariaat@tas.sr

 

Note:
Mocht u assistentie nodig hebben bij de invulling van het formulier of daarover vragen hebben, dan bent u daarvoor ook terecht bij de TAS aan de Tweede Rijweg #47 hk. Cayottestraat telefoonnummer 532523 toestel 278.

LET WEL:

  • De TAS kan geen klachten in behandeling nemen die buiten haar wettelijke bevoegdheid vallen.
  • Evenzo behandelt de TAS geen klachten die civielrechtelijk zijn en door de politie moet worden onderzocht.
  • Indien de klant reeds akkoord is gegaan met de algemene bepalingen cq voorwaarden van de aangeboden diensten van een bepaald bedrijf of organisatie, kan de TAS bij dispuut, slechts als bemiddelaar optreden. Het zodanig afdwingen van handelingen cq treffen van maatregelen valt niet binnen het werk/rechtsgebied van de TAS.

Persoonlijke gegevens

Bijzonderheden van de klacht