De 5G & COVID 19 MYTHE

20-04-2020

Persbericht van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) heeft kennisgenomen van de toenemende bezorgdheid in ons land over de beweringen dat er een verband bestaat tussen 5G en het Coronavirus (COVID-19). Deze beweringen komen ongetwijfeld voort uit het toevallig samenvallen van het uitrollen van de 5G-netwerken, in geheel China, rond november 2019 en het begin van de pandemie in Wuhan, China in december 2019. Het toeval bracht mensen ertoe te denken dat er een verband moet zijn geweest tussen de introductie van 5G en de verspreiding van het COVID-19-virus. Echter is het testen van het eerste 5G netwerk begonnen in begin 2017 in  Zuid Korea en definitieve landelijke uitrol gestart in April 2019. Terwijl de eerste COVID-19 positief geteste persoon in Zuid-Korea pas op 20 januari 2020 was en wel een zo genoemde “import geval” uit China. Hetgeen betekent dat indien 5G de veroorzaker was van COVID-19, Zuid Korea de plaats moest zijn van de uitbraak en niet Wuhan in China.

Het verspreiden van de verkeerde informatie heeft tot ongepaste reacties van burgers geleid, tot zelfs  het verbranden en vernietigen van infrastructuurtorens in sommige delen van de wereld, waaronder Jamaica in het Caribisch gebied. De TAS is van mening dat dit een onaangename ontwikkeling is, aangezien de telecommunicatie-infrastructuur essentieel is voor ons vermogen om communicatie- en bedrijfsoperaties te handhaven om voldoende economische activiteit te behouden en tegelijkertijd het publiek te beschermen tegen de verwoestingen van de COVID-19-pandemie.

Om de Surinaamse gemeenschap gerust te stellen wil de TAS middels onderstaande informatie verduidelijking verschaffen over 5G technologie en 5G netwerken. Om de ongeveer 8 tot 10 jaar is er een nieuwe generatie netwerken. We hebben in de achter ons liggende jaren 2G, 3G, 4G en nu de 5G (latest technology). Bij ELKE lancering waren er verhalen van hoe schadelijk  de netwerken zouden zijn. Hetgeen uiteindelijk niet zo bleek te zijn.

De TAS is belast met het toekennen van radiofrequenties. Deze toekenning geschiedt op basis van internationale richtlijnen waar veiligheid voor de mens en het milieu deel van uitmaken. Deze richtlijnen komen tot stand binnen “Study Groups” van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) waarin vertegenwoordigd zijn de industrie, universiteiten en andere organisaties die belast zijn met het vaststellen van standaarden.

In een recent persbericht over nieuwe richtlijnen van 11 maart 2020 van de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP) wordt bevestigd dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de koppeling van 5G aan de verspreiding of oorzaak van COVID-19 Virus ondersteunt. Het ICNIRP concludeerde in hun persbericht: "... de nieuwe richtlijnen bieden betere en meer gedetailleerde richtlijnen voor blootstelling, met name voor het hogere frequentiebereik, boven 6 GHz, wat van belang is voor 5G en toekomstige technologieën die hogere frequenties gebruiken. Het belangrijkste voor mensen om te onthouden is dat 5G-technologieën geen schade kunnen berokkenen aan het naleven van deze nieuwe richtlijnen”.

Niet-ioniserende straling (NIR) verwijst naar elektromagnetische straling zoals ultraviolet, licht, infrarood en radiogolven. In het dagelijks leven zijn er bekende bronnen van NIR de zon, huishoudelijke elektrische apparaten, mobiele telefoons, Wi-Fi en magnetrons. Indien wij dus zouden stellen dat deze vorm van stralingen schadelijk zijn, dan zouden wij ook geen gebruik moeten maken van mobiele telefoons, wifi of moeten luisteren /kijken naar de radio of TV. De stralen van de TV /Radio zenders zijn immers honderden malen sterker dan van een mobiel netwerk.

 

 

Als het op straling neerkomt praten wij bij 5G over een maximale straling van 1 milliwatts (mW) of radiatie per vierkante meter en bij een microwave is de toegestane straling of radiatie 5 milliwatts (mW) of microwave radiatie per vierkante centimeter. Wat betekent dat? Als mens zijn wij nooit in een straal van 10 meter van een 5G antenne en al was het zo is de straling 5000x minder dan dat van een magnetron waarmee ons eten wordt bestraald en waarbij dat bestraald eten in ons lichaam gaat. Als wij praten over uitzendvermogen praten wij bij de 5G over vermogens van maximaal 20 Watts terwijl TV en Radio zenders in de Kilo Watts uitzenden, dus minimaal rond de 50 maal sterker zijn.

 

Als wij even dieper gaan kijken naar 5G en het opzetten van 5G netwerken in Suriname is op dit moment Telesur de enige operator met een 5G netwerk in Suriname. Deze heeft na maanden testen in november vorig jaar een 5G netwerk in gebruik genomen. Het belangrijkste om hierbij mee te geven is dat de frequenties die in Suriname voor 5G gebruikt worden niet verschillen van de oude technologie (WiMAX) die reeds gebruikt werd en er geen extra masten bij zijn gekomen. Verder houdt Telesur, onder toezicht van de TAS, zich strikt aan de internationale veiligheids- en gezondheidseisen en standaarden. Voor elke uitbreiding of wijziging in gebruik van het netwerk of frequenties is toestemming van de TAS noodzakelijk. Ook is het Netwerk onderworpen aan keuringen van de TAS.

Naast het persbericht van het ICNIRP, hebben diverse regionale en internationale organisatie zoals de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), Caribbean Telecommunication Union (CTU), CANTO en GSMA zich uitgesproken over de foutieve beweringen alsof 5G de veroorzaker of verspreider is van COVID-19. De TAS sluit zich aan bij bovengenoemde instanties en dringt er bij het publiek op aan de verkeerd geïnformeerde commentaren op sociale media te negeren en niet ongepast te reageren door kritieke infrastructuren te vernietigen op een moment dat het meer dan ooit nodig is om al deze inspanningen tijdens deze pandemie te ondersteunen, zodat elke burger toegang heeft tot snelle, correcte en recente informatie.

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)

 

Bronnen: