13th Annual World Telecommunication and Information Society Day – Video Competition. – May 17th 2019, (Regional)

28-02-2019

BEKENDMAKING

Hier volgt een bekendmaking van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Hierbij delen wij u mede dat ons kantoor op vrijdag 1 maart 2019, gesloten zal zijn voor het publiek. Dit vanwege de stroomonderbreking in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet van de N.V. Energie bedrijven Suriname.

Gelieve hiermee rekening te houden.

 

Hoogachtend,

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname