• TAS: Media

  • 1

Digitale educatie voor bewoners van Pokigron

Digitale Educatie voor bewoners van Pokigron In het kader van haar maatschappelijk verantwoordelijkheid ontwikkelt, organiseert en uitvoert de TAS een aantal cialisfrance24.com projecten en activiteiten gericht op namelijk “de empowerment van de Surinaamse bevolking”.

De TAS heeft als motto: ‘Telecommunicatie toegankelijk voor iedereen’. De TAS is van mening dat in het kader van haar nationale functie, maar ook van haar internationale verantwoordelijkheden in samenspraak met de Internationale Telecommunication Union (ITU), waar de organisatie namens Suriname lid is, dat alle inwoners van Suriname het recht hebben op toegang tot de nieuwe ICT -middelen. Hierbij besteed de TAS speciale aandacht aan de kwetsbare doelgroepen zoals vrouwen/meisjes, mensen met een beperking en senioren burgers in het bijzonder in de binnenland en rurale gebieden.

Naar aanleiding hiervan heeft de TAS de bewoners van de dorp Pokigron in het district Sipaliwini met een digitale educatieve training ondersteund. De dorp heeft gekozen om, voor deze training, prioriteit te geven aan de vooraanstaande dorpsbewoners, waaronder de basja, de kapitein, onderwijspersoneel, medewerkers van het gezondheidscentrum Pokigron en assistenten, medische medewerkers van de omliggende dorp en medewerkers van het bestuurscentrum te Atjonie.

De training heeft plaatsgevonden van 15 maart tot en met eind maart.