• TAS: Media

  • 1

Launch Website TAS

De TAS heeft per 7 juni 2013 haar nieuwe website in gebruik genomen. De “launch” ging gepaard met een expertmeeting met als thema “ICTs and improving road safety”. Hierbij waren uitgenodigd alle organisaties en belangstellenden die zich bezighouden met activiteiten rondom ICT en verkeersveiligheid en degenen die met ons mee willen visit poster's website denken.

Via de website houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie op internationaal en nationaal niveau, alsmede over de activiteiten en diensten van de TAS.