• TAS: Media

  • 1

Expertmeeting "ICTs and improving road safety"

Op 11 mei 2011, lanceerde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon een wereldwijd initiatief, dat gericht is op het stimuleren van acties om levens te redden in het verkeer. Het thema is: ‘The Decade of Action for Road Safety 2011-2020’. Naar schatting sterven jaarlijks 1,3 miljoen mensen als gevolg van een verkeersongeval, terwijl er maar liefst 50 miljoen gewonden zijn. Ondanks het feit dat veel overheden programma’s hebben die gericht zijn op het verminderen van het aantal verkeersslachtsoffers, stijgt het aantal verkeersslachtoffers. Als de huidige trend zich voortzet, zullen “verkeersongevallen” in 2030 hoogstwaarschijnlijk de vijfde doodsoorzaak zijn. Op 17 mei 2013 werd de Wereld Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag, internationaal herdacht. Het thema van dit jaar is: “ICTs and improving road safety”.

In verband met dit thema heeft de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) een expertmeeting met verschillende groepen, die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid georganiseerd. In deze meeting werd samen bekeken, hoe ICT tools in te zetten ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Het uiteindelijke doel van deze expertmeeting is uiteindelijk een passend beleidsadvies uit te brengen aan het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme. De volgende vragen zijn aan de orde gesteld:

1. Wat is de verkeerssituatie in Suriname en welke ICT tools kunnen we gebruiken om het verkeersveiligheid problematiek te verbeteren?

2. Wat zijn de belangrijke conclusies van de dag en welke aanbevelingen kunnen we voor het ministerie van TCT en het ministerie van Justitie en Politie formuleren?

Tot de genodigden behoorden alle organisaties en belangstellenden die zich bezighouden met activiteiten rondom ICT en verkeersveiligheid en allen die met ons mee wilden denken.