• TAS: Informatie

  • 1

Vacatures

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) is een bij wet ingestelde, onafhankelijk orgaan, met de bevoegdheid de Telecommunicatie sector in Suriname te reguleren en te controleren.

 

Binnen de organisatie is er plaatsingsmogelijkheid voor een

  

“Economics Lead Officer”.

 

De Economics Lead Officer moet er op toezien dat er invulling wordt gegeven aan de economische aspecten van “telecommunication regulation” middels het toekennen van economische waarde aan de diensten van de deelnemers in de sector alsook het identificeren en kwantificeren van trends en het uitbrengen van adviezen ter uitvoering van de in de Wet aangegeven economische bepalingen en ondersteunen van het strategisch en tactisch beleid.

 

Functie inhoud 

1.  Het coördineren van de werkzaamheden van de economics poot van de Financial Economic Unit (FEU) ter verwezenlijking van de afdelingsdoelen.

2.  Het coördineren van de werkzaamheden van de Economics poot van de FEU ter verwezenlijking van de in de wet voorkomende bepalingen, evenals het doen van analyses binnen de telecommunicatiemarkt en het ontwikkelen en/of aanwerven van hulpmiddelen om deze analyses te doen.

3.    Coachen en beoordelen van de medewerkers van de afdeling.

4.    Bewaken van de indiening van kostencalculaties

5.    Bewaken en overzien van de verzameling, vastlegging en de distributie van statistieken voor interne beleidsdoelstellingen en internationaal beleid. Alsmede het identificeren van bronnen van informatie voor markregulering.

6.    Bewaken van interconnectie en eindgebruikers tarieven.

7. Het calculeren en benchmarken van de diensten en tarieven van de regulator. w.o. het beheer van het beleid op de prijsstelling van nummers, toegang, verschillende delen van het spectrum en telecommunicatiemarkt.

8. Het hanteren en continu onderzoek verrichten naar regelingen die prijsstrategieën ondersteunen op desbetreffende markt alsmede ontwerp en implementatie van de markt gebaseerde toewijzing methoden, zoals veilingen.

9.    Bouwen van modellen om rapporten en sneller te kunnen toetsen.

10.Participeren in diverse werkgroepen.

11.Onderhouden van contacten met de ITU met als doel het verstrekken van statistieken.

12.Onderhouden van contacten met derden welke als noodzakelijk wordt geacht om invulling te kunnen geven aan de taakstelling.

13.Het uitvoeren van alle bijkomende taken (ten gevolge van de ontwikkelingen) op het vakgebied.

 

Vereiste competenties 

· Resultaatgerichtheid: Stuurt gericht aan op het behalen van resultaten. Behaalt of overtreft de resultaten.

· Samenwerken: Overlegt plannen en ideeën met anderen en nodigt hen uit om een bijdrage te leveren. Laat anderen inzien dat hun bijdrage noodzakelijk is om een gewenst gezamenlijk resultaat te bereiken.

· Analytisch vermogen: Legt verbanden tussen gegevens en ziet samenhangen tussen gegevens, meningen en problemen en trekt logische conclusies. Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.

· Innoverend vermogen: Is op de hoogte van trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen vakgebied en de eigen organisatie. Is op de hoogte van marktontwikkelingen en nieuwe vormen van technologie.

· Schriftelijke vaardigheid: Weet samenhang aan te brengen tussen meerdere complexe begrippen om de lezer hierin de rode draad duidelijk te maken.

· Pro activiteit: Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen, onderwerpen aan, neemt hierin het initiatief. Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie.

 

Functie vereisten: 

Ø  Opleiding: WO Bedrijfs- en/of Algemene Economie

Ø  Ervaring: Minimaal 5 jaren ervaring in een soortgelijke functie.

Ø  Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:

§  Ruime kennis en ervaring op het gebied van statistiek, econometrie en macro-economie

§  Kennis van de telecommunicatietechniek

§  Kennis van de Wet Telecommunicatievoorziening

§  Kennis van de Surinaamse wet- en regelgeving

§  Kennis van organisatiekunde en People management

§  Taalkennis (Nederlands, Engels)

§  Communicatieve vaardigheden

§ Computervaardigheden: MS Office, Excel (uitstekend) en Internet gebruik

§  Kunnen Programmeren in VBA is een pre.

 

Wij bieden: 

Een boeiende functie, prettige werksfeer, marktconforme salariëring en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot en met 31 maart 2016 richten aan de Telecommunicatie Autoriteit Suriname t.a.v. de Human Resource Manager.

Het adres is Tweede rijweg / hk. Cayottestraat br. 47 te Paramaribo.

 

U kunt ook een e-mail verzenden naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.