• TAS: Telecommunicatie Autoriteit Suriname

  • 1

Klachtenprocedure

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) is op basis van de Wet Telecommunicatievoorzieningen (WTv) toezichthouder op de telecommunicatie markt en in dit kader heeft de TAS een klachtenbeleid ontwikkeld waaraan onderstaande klachtenformulier deel uitmaakt.

De procedure die gevolgd moet worden is als volgt:
• Indien u een klacht heeft, dient u eerst uw beklag te doen bij uw provider.
• Indien u niet tevreden bent over de uitkomst, dan kunt u uw klacht indienen bij de TAS.

U kunt uw klacht als volgt indienen bij de TAS:
• Vul het klachtenformulier volledig in.
• Voeg kopieën van bewijsstukken over de klacht (bv. kopie van facturen, kwitanties en correspondenties) bij.
• Deponeer het ingevuld klachtenformulier samen met de kopieën van de bewijsstukken bij de TAS aan de Tweede Rijweg #47 hk. Cayottestraat.

Note:
Mocht u medewerking nodig hebben bij de invulling van het formulier of daarover vragen hebben, dan bent u daarvoor ook terecht bij de TAS aan de Tweede Rijweg #47 hk. Cayottestraat telefoonnummer 532523 toestel 278.

Klachtenformulier in PDF formaat.