• TAS: Informatie

  • 1

TAS Persbericht(12-02-2018)

Paramaribo, 12 februari 2018

Bekendmaking

Hier volgt een bekendmaking van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Hierbij delen wij u mede dat ons kantoor morgen, dinsdag 13 februari 2018, gesloten zal zijn voor het publiek. Dit vanwege de stroomonderbreking in verband met werkzaamheden aan het elektriciteitsnet van de N.V. Energie bedrijven Suriname. 

Gelieve hiermee rekening te houden.

Hoogachtend,

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname